Author: Tiến Hoàng

Internet of Everything (IoE)

Internet of Everything (IoE) được coi là một phần của Internet of Things (IoT) và cụm từ cũ hơn “machine-to-machine” (M2M) được cho là một tập hợp con của IoT. Mặc dù khái niệm...

htaccess và redirect 301

File htaccess gồm các dòng lệnh, có thể tùy biến theo người dùng, được đặt trong một thư mục nào đó. Nó sẽ có tác dụng cho folder đó và tất cả các  subfolder....

Tạo RAM ảo (Swap file) cho VPS CentOS 6/7

Tạo RAM ảo (Swap file) cho VPS CentOS 6/7

Thông số về dung lượng ổ đĩa hệ thống của bạn được liệt kê ở dòng đầu tiên và dung lượng còn trống nằm trong phần Avail. Bạn sẽ cần phải tính toán xem nên sử...

Giới thiệu về WooCommerce

Thông thường khi bạn muốn xây dựng website bán hàng trực tuyến dựa trên nền tảng mã nguồn WordPress thì việc đầu tiên bạn sẽ tìm kiếm xem có Plugin nào đáp ứng được...