Tiến Hoàng Blog Blog

Bài 6: UML – Standard Diagrams

Trong các chương trước, chúng ta đã thảo luận về các khối xây dựng và các yếu tố cần thiết khác của UML. Bây giờ chúng ta cần phải hiểu nơi để sử dụng các...

Bài 5: UML – Ký hiệu cơ bản

Bài 5: UML – Ký hiệu cơ bản

UML là phổ biến cho các ký hiệu của nó sơ đồ. Chúng ta đều biết rằng UML là để hình dung, xác định, xây dựng và ghi lại các thành phần của phần mềm...

Bài 4: UML – Modeling Types

Điều rất quan trọng để phân biệt giữa mô hình UML. Các biểu đồ khác nhau được sử dụng cho các kiểu mô hình UML khác nhau. Có ba loại mô hình UML quan trọng. Mô...

Bài 3: UML building blocks

Vì UML mô tả các hệ thống thời gian thực, nên rất quan trọng để tạo ra một mô hình khái niệm và sau đó tiến hành dần dần. Mô hình khái niệm của UML...

Bài 2: Tổng quan về UML

UML là một ngôn ngữ chuẩn để xác định, hình dung, xây dựng, và ghi lại các hiện vật của hệ thống phần mềm.UML đã được tạo ra bởi Nhóm Quản lý Đối tượng...

Bài 1: Giới thiệu về UML

UML (Unified Modeling Language) là một ngôn ngữ chuẩn để xác định, hình dung, xây dựng, và ghi lại các hiện vật của các hệ thống phần mềm. UML được tạo ra bởi Nhóm Quản...

Tăng sức manh tối ưu hóa wordpress cấu hình plugin HyperDB nhân rộng mysql

Tăng sức manh tối ưu hóa wordpress cấu hình plugin HyperDB nhân rộng mysql

Bạn có một trang chạy wordpress và có một lượng lớn người dùng truy cập vì vậy database của bạn sẽ phải làm việc quá tải với mức online khủngBài này mình sẽ hướng dẫn các bạn tăng...

Bài 21: Các hàm xử lý mảng trong php

Bài 21: Các hàm xử lý mảng trong php

Để tiện cho việc tra cứu học tập mình sẽ liệt kê danh sách các hàm xử lý mảng hay sử dụng tại bài này, các bạn cập nhật và tra cứu nhé. 1. Danh sách...

Bài 20: Các hàm xử lý chuỗi trong php

Bài 20: Các hàm xử lý chuỗi trong php

Việc xử lý chuỗi trong PHP rất là quan trọng vì dữ liệu hiển thị trên trang web luôn luôn ở dạng chuỗi, vì thế nếu bạn nắm vững và xử lý nhuần nhuyễn...

Bài 19: Phương thức GET và POST trong php

Bài 19: Phương thức GET và POST trong php

Trải qua 18 bài chúng ta học toàn lý thuyết nên có vẻ hơi nhàm chán, và để giảm căng thẳng thì hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu một vài thứ hấp...