Category: Vps Server

Tất cả những bài giới thiệu về VPS và Hosting chạy Windows và Linux.

htaccess và redirect 301

File htaccess gồm các dòng lệnh, có thể tùy biến theo người dùng, được đặt trong một thư mục nào đó. Nó sẽ có tác dụng cho folder đó và tất cả các  subfolder....

Tạo RAM ảo (Swap file) cho VPS CentOS 6/7

Tạo RAM ảo (Swap file) cho VPS CentOS 6/7

Thông số về dung lượng ổ đĩa hệ thống của bạn được liệt kê ở dòng đầu tiên và dung lượng còn trống nằm trong phần Avail. Bạn sẽ cần phải tính toán xem nên sử...