Category: Vps Server

Tất cả những bài giới thiệu về VPS và Hosting chạy Windows và Linux.

www-non-www-redirect-301

htaccess và redirect 301

File htaccess gồm các dòng lệnh, có thể tùy biến theo người dùng, được đặt trong một thư mục nào đó. Nó sẽ có tác dụng cho folder đó và tất cả các  subfolder....